Agora

Cbs de Evenaar is één van de scholen die onder het bestuur van Agora vallen. Agora is een Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek, Wormerland en Oostzaan. Het woord agora staat voor vergader- of ontmoetingsplaats: een plek waar leerlingen en personeelsleden elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren. Het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en vormt het bevoegd gezag van de stichting. Het toezicht hierop wordt gehouden door de Raad van Toezicht.

In de Agora schoolgids kunt u informatie over de stichting en haar scholen vinden. Naast de praktische informatie vindt u hierin ook de kenmerken van haar scholen en de gedeelde visie op goed onderwijs en hoe we daar met elkaar vorm aan geven.

Voor verdere bovenschoolse informatie kunt u de website van Agora raadplegen: www.agora.nu

Agora-gids 2017-2018.pdf​​