Ziekmeldingen

De schooldag begint ’s morgens om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur (op woensdag om 12.30 uur). We verwachten de kinderen bij aanvang van de les op school. Te laat komen werkt storend voor de groep en de leerkracht.  Als een kind moet verzuimen wegens ziekte, tandartsbezoek of iets dergelijks dan moet dit op school gemeld worden. Vanaf 8.00 uur kunt u telefonisch uw kind ziekmelden. Als een kind zonder bericht weg blijft van school, dan wordt contact met de ouders gezocht. We voeren een actief absentiebeleid: te laat komen en absentie wordt bijgehouden in ons administratiesysteem. Bij veelvuldig of opvallende absenties gaan we met de ouders in gesprek. Om schoolverzuim te voorkomen, werken we samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaanstad.

Ziekmeldingen kunt u doen op 075-2010122 tussen 8.00 en 8.30 uur.

​​