TSO

De Tussenschoolse opvang (overblijf/TSO) wordt, in samenwerking met TSO-medewerkers geregeld door school. De TSO-medewerkers hebben allen een Verklaring omtrent gedrag op school ingeleverd en volgen scholing. Ze houden structureel overleg over de voortgang van de TSO. Uw kind kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. Dit gebeurt in de daarvoor aangewezen lokalen. De kinderen nemen zelf eten mee. Van de TSO-medewerkers krijgen ze thee,  melk of water. De school werkt met het programma ‘Overblijven met Edith’. U kunt uw kind opgeven voor de overblijf via ‘Overblijven met Edith’. De kosten voor de TSO bedragen in het schooljaar 2017-2018 €2,50 per kind per keer. De betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Meer informatie kunt u vinden  in de overblijfbrochure of via  de TSO-coördinator  Jiska Boezaart.  Zij  draagt zorg voor  de TSO-administratie  en coacht  de TSOmedewerkers. De coördinator en de medewerkers  hebben  structureel werkoverleg  met de directie.

201611 TSO info ouders.pdf 

​​