Ouderbetrokkenheid

Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. We vinden het erg belangrijk dat u als ouder weet, wat er leeft binnen onze school. Wij streven een open communicatie na waar het gaat om de kinderen, onze resultaten en de organisatie van de school. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. We zien de ouders als educatief partner van de school in de driehoek:  kind, ouder en leerkracht, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Bij de start van het schooljaar voeren de leerkrachten met iedere ouder en kind een startgesprek. Hierin worden wederzijdse verwachtingen besproken over de ontwikkeling van uw kind. Het doel is om direct bij de start van een schooljaar en goed contact op te bouwen, zodat er sprake is van optimale samenwerking.

 

Elke ouder is betrokken en elke ouder toont dat op een andere manier. Sommige ouders nemen deel aan activiteiten op school. Andere ouders praten ’s avonds met hun kind over hun schooldag. Alle vormen van betrokkenheid vinden wij belangrijk! Naast de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie kunnen ouders regelmatig deelnemen aan diverse activiteiten binnen de school. Regelmatig wordt er een verzoek gedaan om mee te doen bij bepaalde activiteiten. De werkzaamheden lopen uiteen van leesouder, helpen met inpakken tot hulp bij excursies. Initiatief van de ouders voor uitbreiding van ouderhulp wordt door de school zeer op prijs gesteld. In overleg met de ouder die het initiatief aandraagt kijken wij naar haalbaarheid, wenselijkheid en mogelijkheid. De school staat altijd open voor meedenkende ouders. Voor ouderbetrokkenheid maken we gebruik van de uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0. Dit is vastgelegd in het document Ouderbetrokkenheid op de Evenaar.

 

​​