Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, is een raad waarin zowel teamleden als ouders verenigd zijn om mee te denken over het beleid van de school. De MR is er krachtens de wet op de Medezeggenschap en daar zijn we blij om. Het is altijd fijn als er mensen vanuit hun positie en verantwoordelijkheid  meekijken naar het beleid van de school. We doen dit in een goede en opbouwende samenwerking.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van:
- ouders met kinderen op school, de oudergeleding:
Ronald Siteur (voorzitter), Laura van Vliet en Niels Venniker.

- het personeel, de personeelsgeleding:
Lisanne de Boer, Anke de Kruijf en Pherique van Elsland.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze zijn opgenomen in de jaarkalender. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt aangeven via het mailadres als u de vergadering bij wilt wonen.

MR leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar. Als er nieuwe leden nodig zijn, wordt hiervoor een oproep gedaan in de nieuwsbrief. U kunt zich dan verkiesbaar stellen. 

Het emailadres van de MR is:  mr@cbs-evenaar.nl