Aanmelden en inschrijven

Wanneer u op zoek gaat naar een school van uw kind kijkt u naar verschillende zaken. Is de school in de buurt? Sluiten de identiteit, onderwijskundige visie en de normen en waarden van de school aan bij uw eigen ideeĆ«n? Wat is de kwaliteit van het onderwijs? Hoe is de sfeer? Een deel van de antwoorden kunt u vinden in de schoolgids en op de website, maar u krijgt het beste beeld door een rondleiding. U kunt een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding of u komt kijken op een open dag.  U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 075-2010122 of info@cbs-evenaar.nl. Het liefst laten we u de school zien als deze 'in bedrijf' is, dus tijdens de schooluren. U krijgt dan een beter beeld. De rondleiding duurt een half uur tot een uur en u kunt uw zoon of dochter gerust meenemen.  

Aanmelding

Wanneer u de keuze hebt gemaakt voor onze school, ontvangt u het inschrijfformulier. Bij inlevering van dit formulier verwachten we van u dat u ons voorziet van alle informatie die van belang is voor ons met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. De school zal, na toestemming van u, informatie opvragen bij de vorige school of het kinderdagverblijf c.q. peuterspelen dat uw kind heeft bezocht. Wanneer de inschrijving definitief is, worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld.