Missie

​​

Missie

Wij geloven in een wereld die door God goed gemaakt is, waarin je mag laten zien dat je een uniek persoon bent met een eigen verantwoordelijkheid. Samen werken we aan de kennisontwikkeling en de talenten van een kind in een positief klimaat.

Visie

Leerlingen zijn voor ons unieke personen die zichzelf kunnen ontwikkelen en in de samenleving kunnen functioneren, zowel individueel als in teamverband. Als je op onze school zit dan beloven wij, op basis van onze (christelijke) waarden en normen, een veilige leeromgeving met rust en structuur met een eerlijke en open communicatie, waarin we de balans zoeken tussen cognitief en creatief onderwijs.

Ouders zijn voor ons partners waarmee we willen bouwen aan de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we door interactief samen te werken met wederzijds respect.