Identiteit

Cbs de Evenaar is een christelijke basisschool. We willen de kinderen toerusten met waarde(n)volle zaken die we terugvinden in het christelijk geloof: dienstbaarheid, omzien naar elkaar, troost en bemoediging geven, je naaste liefhebben als jezelf en respect hebben voor de ander. We laten dit zien in onze manier van omgang met elkaar. Daarnaast wordt er aan het begin en aan het eind van de dag in de klas met de kinderen gebeden, worden er in de klassen Bijbelverhalen voorgelezen en vieren we de grote christelijke feesten.

Cbs de Evenaar is een open school waar iedereen welkom is die de uitgangspunten van de school respecteert.

​​