Leerlingenraad

Op de Evenaar hebben we een leerlingenraad. In deze raad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar wordt in elke klas een afgevaardigde voor de leerlingenraad gekozen. De afgevaardigden van de klassen vergaderen vijf keer per jaar met de directeur of een leerkracht. In deze vergadering worden zaken besproken die de leerlingen inbrengen, uit de ideeënbus komen of door de directeur of leerkracht worden ingebracht. De leerlingenraad heeft de afgelopen jaren onder andere meegedacht over de herinrichting van het schoolplein, de viering van de feesten en de besteding van ​​Doekoes van de Coop-spaaractie aan buitenspeelmateriaal.

We vinden de leerlingenraad om diverse redenen belangrijk:

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.