Omhoog
Aanmelden

Brede school

Algemene informatie

Brede scholen in het primair onderwijs richten zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen tot 12 jaar. Vaak speelt de school in op ontwikkelingen in de lokale samenleving. Dit kan variëren van een groeiende behoefte aan kinderopvang of meer kansen voor kinderen in achterstandswijken tot meer veiligheid in de wijk.
 

Organisatie brede school

De brede school bestaat uit verschillende partijen die met elkaar samenwerken en die ieder een eigen taak hebben. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de financiering, dat afspraken worden nagekomen en dat de onderlinge samenwerking goed verloopt. De betrokken scholen en instellingen houden zich meer bezig met de dagelijkse gang van zaken, zoals het verzorgen van buitenschoolse opvang (BSO) of het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders. Er zijn geen landelijke regels voor de inrichting van een brede school.
 

 

hippogallery_picture.jpg

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved